Nowi sołtysi Gminy Kamienna Góra

W sołectwach Gminy Kamienna Góra odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich, na okres obecnej kadencji Rady Gminy.

Dotychczas wybory przeprowadzono w 50% sołectw. Podczas przeprowadzonych zebrań wiejskich dokonała się zmiana w dwóch sołectwach.

W miejscowości Leszczyniec mieszkańcy na sołtysa wybrali Panią Joannę Szkaradek (foto po lewej).
W miejscowości Raszów mieszkańcy na sołtysa wybrali Panią Katarzynę Rogas (foto po prawej).

Share

Zobacz inne

One Thought to “Nowi sołtysi Gminy Kamienna Góra”

Leave a Comment