Nowe życie Nepomucenów

Wszystko wskazuje na to, że dzięki zaangażowaniu kilku mieszkańców odrestaurowanie pomnika św. Jana Nepomucena w Czadrowie odbyło się wzorowo i najtańszym kosztem.

Przypominamy, że kamienny barokowy Jan Nepomucen, który był usytuowany w Czadrowie na skarpie przy drodze wjazdowej na fermę drobiu został odrestaurowany w 2017 roku.  Obiekt z biegiem lat popadł w ruinę, a jego niebezpieczne pochylenie groziło przewróceniem. Stowarzyszenie Brama Czadrowska w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Gminy w Kamiennej Górze oraz właścicielem terenu, na którym był usytuowany, ustaliło nową lokalizację pomnika. Po wykonaniu prac konserwatorskich pomnik w 2017 roku otrzymał nową lokalizację (skrzyżowanie do DCR).

Renowacja czadrowskiego Nepomucena z postumentem (robocizna, materiały, sprzęt) wyniosła 10 500 zł brutto.

Obecnie renowacji jest poddany kamiennogórski Nepomucen, którego renowacja zgodnie z kosztorysem wykonanym przez konserwatora dzieł sztuki, wyniesie co najmniej 22 tys. złotych.

Renowacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującego się na rynku w Chełmsku Śląskim kosztowała blisko 24 tys. złotych.

Z uwagi na coraz więcej zapytań o koszty renowacji od osób zainteresowanych wyremontowaniem pomników w swoich miejscowościach informujemy, że:

Koszt renowacji rzeźby znajdującej się w Czadrowie wyniósł 10 500 zł brutto. W zakresie prac renowacyjnych znalazło się m.in.:
– oczyszczenie wstępne z luźno zespojonych nawarstwień,
– usunięcie mikroorganizmów preparatem biobójczym,
– zabezpieczenie i wzmocnienie najbardziej osłabionych elementów,
– oczyszczanie kamienia: agregatem CP i metodami chemicznymi,
– mechaniczne usunięcie spękanych i uszkodzonych spoin,
– rekonstrukcja zniszczonych elementów wykazujących znaczny stopień dezintegracji (uzupełnienie materiałem zgodnie z pierwotnym),
– wykonanie uzupełnień ubytków form detalu architektonicznego przez flekowanie ubytków odpowiednim dla poszczególnych detali rodzajem kamienia,
– uzupełnienie spoin (technika i technologia zgodnie z oryginałem),
– hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym,
– inne.

Do wyżej wymienionych prac doszły dodatkowe koszty w wysokości 4500 zł:

– prace ziemno murarskie (podłoże z betonu na nowej lokalizacji),
– transport,
– działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne (strona internetowa, dokumentacja fotograficzna i archiwizacja na nośnikach),
wykonanie i drukowanie ulotek,
– zakup ławki.

Sporo prac zostało wykonanych społecznie m.in:

słupki grodzące,
wykonanie bariery ochronnej,
– żwir i inne.

Oświetlenie rzeźby sfinansowała Gmina Kamienna Góra.

Rzeźba doczekała się również swoich pocztówek, które można nabyć w Obsłudze Pielgrzyma przy krzeszowskiej bazylice.

Cały proces renowacji był prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment