Nowe zasady segregacji odpadów

Przypominamy, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku wprowadzone zostają NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców gminy Kamienna Góra. Zmiana dotyczy również stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dla segregujących odpady, stawka pozostanie bez zmian. Dla tych, którzy dotychczas tego nie robili, stawka wzrosła do 20 zł/os.

Według dyrektyw unijnych, do 2020 roku udział śmieci odzyskiwanych wśród wszystkich generowanych na terenie naszego kraju powinien wynosić 50%. Jeśli połowa odpadów nie będzie odzyskiwana, polskim gminom grożą wielomilionowe kary. Aby ich uniknąć, a także aby w maksymalny sposób uprościć segregację odpadów, już od 1 stycznia 2018 roku Gmina Kamienna Góra zdecydowała się wprowadzić nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Główne założenia zmian, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 roku:
• segregacja odpadów na 5 frakcji
• segregacja „u źródła”
• nowe stawki premiujące osoby prowadzące segregację odpadów
• szeroko zakrojona edukacja dzieci i dorosłych
• akcje edukacyjne i kontrolne pn. „Żółta buźka”

Wprowadzane od nowego roku zmiany zdecydowanie ułatwiają segregację i odbiór odpadów komunalnych. celem Gminy Kamienna Góra jest zwiększenie ilości mieszkańców gminy prowadzących selektywną zbiórkę odpadów oraz sprawny odbiór odpadów bezpośrednio z posesji. W tym celu przekazane zostaną nowe, czytelne harmonogramy, w których zawarto szczegółowy kalendarz odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Jednocześnie w wyniku przetargu na odbiór odpadów komunalnych w roku 2018 usługi na terenie gminy świadczyć będzie firma ALBA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5.

Wszelkie informacje dotyczące zmian w systemie gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej odpady.gminakg.pl, w urzędzie gminy (Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 75 610 62 90) oraz na ulotkach informacyjnych.Share

Zobacz inne

Leave a Comment