Nowe wiaty turystyczne w Gminie Lubawka

Przypominamy, że Gmina Lubawka na przełomie miesiąca lipca – września 2019 r. zrealizowała zadanie pn.: “Rozwój Infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lubawka poprzez budowę wiat”.

W ramach projektu na terenie wsi: Paczyn, Okrzeszyn, Jarkowice powstała mała architektura turystyczna tj. drewniane wiaty, które wyposażone zostały w ławki i stół oraz stojak na rowery i kosz na odpady. Na każdej z wiat zamieszczono dwie tablice turystyczne z przedstawieniem szlaków turystycznych i opisem miejscowości.

Wartość zadania wyniosła 76 869,75 zł w tym dofinansowanie 45.317,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kwiat Lnu” w ramach poddziałania: 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach dziania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą wiat była firma: PHU Bogumił Wystrach z Jarkowic, natomiast tablice turystyczne z opisem miejscowości wykonane zostały przez firmę: Wydawnictwo Turystyczne PLAN J.J. Fronia, R. Fronia z Jeleniej Góry przy konsultacji i wykorzystaniu materiałów udostępnionych przez Sołtysów i mieszkańców poszczególnych wsi.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment