Nowe stawki diet w gminie Marciszów

Podczas dzisiejszej (piątek, 26 listopada) XXXIV Sesji Rady Gminy Marciszów uchwalono nowe stawki diet radnych i wynagrodzenia wójta.

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe podwyżce podlegają m.in. diety radnych i pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru (starostów, wójtów, burmistrzów).

Po przeprowadzonej dyskusji radni zdecydowali ustalić kwotę wynagrodzenia zasadniczego wójta w wysokości 10 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 2 700 zł oraz dodatek specjalny w kwocie 3 885 zł co daje w sumie kwotę 16 835 zł brutto. Do tej kwoty dochodzi jeszcze dodatek stażowy.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem nowych stawek opowiedziało się 11 radnych, 2 było przeciw.

Projekt uchwały wysokości diet radnych zakładał 1 400 zł dla przewodniczącego, 1 300 zł dla zastępcy przewodniczącego, 1 250 zł przewodniczącego komisji oraz 1 150 zł szeregowego radnego.

Przewodniczący rady dobrowolnie zaproponował zrównanie wysokości swojej diety z dietą zastępcy, czyli 1 300 zł (8 radnych było za, 3 przeciw, 2 się wstrzymało).

W głosowaniu nad uchwałą o wysokości diet udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem nowych stawek opowiedziało się 10 radnych, 3 było przeciw.

Podobne uchwały zostaną podjęte na najbliższych sesjach rady powiatu, miasta i gminy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment