Nowe miejsca dla dzieci w kamiennogórskim żłobku

Dnia 30 sierpnia 2018 roku w żłobku na ul. Spacerowej w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych nowych pomieszczeń, o czym informowaliśmy wcześniej.

Pomieszczenia zostały wyremontowane w ramach projektu „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”.

W ramach projektu utworzono 25 nowych miejsc. Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz objęcie ich opieką ma na celu aktywizację ich rodziców/opiekunów prawnych i pomoc w powrocie na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka.

Dnia 30 sierpnia zakończono pierwszy etap realizacji projektu, tj. zakupiono niezbędne wyposażenie i przekazano pomieszczenia do przyjęcia dzieci.

Projekt „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców” jest dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całość operacji kosztować będzie ponad 1 mln zł, dotacja z funduszy europejskich to 850 tys. zł.Share

Zobacz inne

Leave a Comment