Nowa trasa kolejowa z Wrocławia do granicy z Czechami

Nowa trasa kolejowa z Wrocławia do granicy z Czechami. Umowa na studium wykonalności została podpisana. W skład kolejowej inwestycji wejdą linie nr 267 i 268: Żarów–Świdnica–Wałbrzych–granica państwa. 

To będzie ponad 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów, leżący na południowy zachód od Wrocławia, ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała kontrakt na studium wykonalności na ten końcowy fragment tzw. szprychy nr 9.

Przypominamy, że część kolejowa Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w całej Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Wśród zaplanowanych przez CPK wariantów przebiegu linii kolejowych znalazła się wspomniana szprycha nr 9 dotycząca naszego regionu i budowa nowej linii nr 268 Świdnica-Lubawka, w którym jeden z zaproponowanych przez CPK wariantów przecinał wybudowaną ścieżkę rowerową Kamienna Góra-Krzeszów, kolejny przecinał miejscowości Czadrów i Krzeszów. Merytoryczne uwagi do zaproponowanych korytarzy kolejowych zostały już wystosowane w ubiegłym roku. Podczas przeprowadzonej z naszym portalem rozmowy telefonicznej, były prezes spółki celowej do realizacji CPK zapewniał, że wszystkie zgłoszone merytoryczne uwagi będą rejestrowane i będą rozważane. Były prezes zapewniał, że ponownie zostanie opublikowany dokument z wariantami linii kolejowych, który uwzględni to, co nadeszło w ramach konsultacji. Po opublikowaniu kolejnych map ponownie miała być możliwość wypowiedzenia się w zaplanowanych przebiegach linii kolejowych. Niestety do dzisiaj nadal nie wiadomo czy zgłoszone uwagi zostały uwzględnione i jak została wytrasowana kolej szybkiej prędkości w naszym regionie.

Podczas konferencji na dworcu PKP w Wałbrzychu przedstawiciele CPK złożyli podpisy pod wartą 15,1 mln zł netto umową z firmą BBF, która wygrała postępowanie przetargowe. Kontrakt dotyczy przygotowania studium wykonalności, czyli kluczowej dokumentacji przedprojektowej.

Od dzisiaj prace rozpoczyna wykonawca dokumentacji dla przygranicznego odcinka tzw. szprychy nr 9, czyli linii dużych prędkości przez m.in. Lubawkę, Wałbrzych, Wrocław, Sieradz, Łódź, CPK i Warszawę. Cała ta kolejowa trasa to swoisty kręgosłup systemu kolejowego CPK. Będzie łączyła południowo-zachodnią Polskę z jej centrum, dzięki czemu skutecznie przysłuży się do walki z wykluczeniem komunikacyjnym w tej części kraju – mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TENT. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK

Na przygotowanie studium wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Kolejowa inwestycja CPK będzie oznaczała liczne korzyści dla pasażerów m.in. z Dolnego Śląska. Np. skróci się czas przejazdu z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy – po wybudowaniu całej trasy – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min.

Do Pragi dojedziemy z Wrocławia – po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów – w 2 godz. 30 min (dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu). Znacząco skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem.

Program inwestycji kolejowych CPK #KolejNaPolske oznacza budowę na terenie województwa dolnośląskiego ok. 119 km nowych linii kolejowych i modernizację ok. 126 km tych istniejących. W zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy ok. 2,3 mln mieszkańców województwa.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę na terenie całej Polski łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Więcej informacji w tagach CPK

Share

Zobacz również

Leave a Reply