Niski poziom wody w kamiennogórskim zalewie

Na zapytania mieszkańców Kamiennej Góry informujemy, że niski poziom wody w kamiennogórskim zalewie jest spowodowany pracami przebudowy jazu przy ul. Kościuszki, o którym informujemy tutaj.

Poziom wody ma zostać jeszcze zmniejszony, jednak jest on codziennie monitorowany.
Obowiązkiem wykonawcy przebudowy jazu jest również niedopuszczenie do zbyt nadmiernego spadku wody w kamiennogórskim zalewie.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment