Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w gminie Marciszów

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,35 m2, zlokalizowany na I kondygnacji (parter) wielorodzinnego budynku, składający się z kuchni, trzech pokoi, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej powierzchni 17,47 m2, tj. piwnica o pow. 3,64 m2, położona na poddaszu komórka strychowa o pow. 8,25 m2 oraz komórka o pow. 5,58 m2 położona na zewnątrz w budynku gospodarczym. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 61,82 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Sprzedaż odbędzie się na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 80.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz z częściach wspólnych budynku, wynosi 13,25 %.
Właścicielem lokalu wraz z przynależnym gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 308 o pow. 0,0670 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00004159/6. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to Br-ŁIV „grunty rolne zabudowane”.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów dla ww. działki obowiązuje zapis: teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 4 stycznia 2021 r.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment