Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy osoby zainteresowane z powiatu kamiennogórskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych w Kamiennej Górze i Lubawce.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,
• poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,
• wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji wraz z plikami do pobrania dostępnych na stronie kamienna-gora.pl.

fot. powerpointhintergrundShare

Zobacz inne

Leave a Comment