Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy mieszkańców sołectwa Czadrów i innych zainteresowanych z powiatu kamiennogórskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne udzielane są przez adwokatów i radców prawnych w Chełmsku Śląskim, Lubawce, Marciszowie i Kamiennej Górze.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna – na “etapie przedsądowym” przysługuje:

– młodzieży do 26. roku życia oraz osobom, które ukończyły 65 lat,
– osobom uprawnionym do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie,
– posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
– kombatantom i weteranom,
– osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Każda osoba, która przyjdzie do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, otrzyma na miejscu do podpisania pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że taka pomoc jej przysługuje.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pisma procesowego,
– poinformowaniu osoby uprawnionej o stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub obowiązkach,
– wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego.

Jaki jest zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej?

Osoby uprawnione uzyskują informacje w zakresie:

– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez Powiat Kamienna Góra:

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a tel. 75 645 01 13
Poniedziałek 13:00-17:00
Wtorek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przekazany do prowadzenia przez Stowarzyszenie Pegaz, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Groszowej 7, tel. 75 752 32 30:

Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 6a tel. 75 645 01 13
Poniedziałek 9:00 – 13:00
Piątek 7:30 – 11:30

Lubawka ul. Dworcowa 33 tel. 75 741 18 00
Wtorek 11:00 – 15:00

Marciszów ul. Szkolna 6 tel. 75 741 02 08 wew. 28
Środa 11:30 – 15:30

Chełmsko Śląskie ul. Rynek 14 tel. 75 742 21 97
Czwartek 12:00 – 16:00

 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment