Niebawem podsumowanie projektu OkrzeszynClimb

Na środę, 20 września 2023 roku zaplanowano podsumowanie projektu OkrzeszynClimb. Przypominamy, że w ramach projektu Powiat Kamiennogórski zagospodarował kolejne formacje skalne, tym razem w miejscowości Okrzeszyn (gm. Lubawka), umożliwiając tym samym bezpieczne uprawianie wspinaczki skałkowej. Wykonawca oczyścił ściany skalne i zamontował punkty asekuracyjne.

Wcześniej zakończono projekt pod nazwą ”Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim”. W ramach projektu powstały trasy wspinaczkowe na terenie powiatu kamiennogórskiego. Cały proces powstawania tras wspinaczkowych był prezentowany na portalu Relacje Regionalne:

  1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki – Lubawka.
  2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka – Lubawka.
  3. Spękane Skały – Miszkowice.
  4. Kamieniołom Pod Pustelnią – Lubawka.

Podczas prac nad projektem OkrzeszynClimb badania terenowe przeprowadzili specjaliści, którzy ustalili, że zdecydowana większość planowanych dróg wspinaczkowych nie koliduje z występowaniem cennej roślinności, a najbardziej atrakcyjne do wspinaczki fragmenty skał pozbawione są jej całkowicie. Dzięki tym badaniom mieliśmy pewność, że realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na krajobraz naturalny.

Na przełomie lipca Powiat Kamiennogórski razem z wykonawcą, Wałbrzyskim Klubem Górskim i Jaskiniowym oraz przedstawicielem Nadleśnictwa uzgodnił przebieg dróg wspinaczkowych oraz lokalizacje, w których zainstalowana zostanie również infrastruktura towarzysząca (ławy, tablice).

Share

Zobacz inne