Nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za śmieci

Gmina Kamienna Góra nie planuje do końca br. zmian wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 roku, jak w latach poprzednich, nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Płatności powinny być dokonywane zgodnie ze złożoną deklaracją do 25-go każdego miesiąca z góry na przydzielony indywidualny rachunek bankowy.

Blankiety dowodu wpłaty można odebrać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (pokój 204 I piętro) tel. 756106284.

Share

Zobacz inne