Nawet 30 tys. zł kary za wypalanie traw?

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt zaostrzenia dotychczasowych kar za wypalanie traw. Przypominamy, że zakaz wypalania traw określony został w ustawach o ochronie przyrody oraz o lasach. Obecnie za tego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść do 5 tys. zł. Ministerstwo chce, aby grzywna wzrosła do kwoty 30 tys. zł. Jeżeli sprawca zostanie złapany, może być dodatkowo zobowiązany do naprawy szkód.

– Z pierwszych ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną pożaru w Biebrzański Parku Narodowym mogło być wypalenie traw, ale badany też jest wątek
podpalenia. Celowe podkładanie ognia jest działaniem przestępczym, które zwłaszcza na terenach parków narodowych, ostoi zwierząt zagrożonych wyginięciem, jest przykładem skrajnej nieodpowiedzialności – skutkiem takich pożarów może być wymarcie całych gatunków zwierząt, naszego dziedzictwa narodowego – powiedział minister środowiska Michał Woś.

Share

Zobacz również

Leave a Reply