Namiot profilaktyczny podczas “Cyklofiesty”

W sobotę, 10 lipca na stadionie miejskim w Kamiennej Górze, podczas „Cyklofiesty” organizowanej przez Urząd Miasta w Kamiennej Górze, wystawiony został namiot profilaktyczny. W namiocie mieszkańcy miasta mieli możliwość spotkania się z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra, pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, od których mieszkańcy mogli uzyskać informacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W namiocie dostępne były materiały z zakresu ww. tematyki oraz dane teleadresowe instytucji z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, które świadczą pomoc dla rodzin i osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego apelują do mieszkańców miasta o reagowanie na zjawisko przemocy w rodzinie oraz zgłaszanie wszelkich podejrzeń związanych z tym zjawiskiem pod nr tel.:

– Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra tel. 75 742 87 41 od godz. 7:30 do godz. 15:30
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze tel. 75 6466677 od godz. 7:30 do godz.15:30
– Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze tel. 478 736 200 lub 112 – całodobowo
– Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra tel. 75 742 87 41 od godz. 7:30 do godz. 15:30
– Szkoła Podstawowa nr 1 tel. 75 744 21 57
– Szkoła Podstawowa nr 2 tel. 75 744 25 59
– Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących tel. 75 645 02 00
– Liceum Ogólnokształcące tel. 75 645 01 82
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 75 645 02 31 od godz. 7:30 do godz.15:30
oraz w dostępnych na terenie miasta placówkach służby zdrowia.

Share

Zobacz również

Leave a Reply