Najzdolniejsi gimnazjaliści nagrodzeni

Dwudziestu gimnazjalistów wyróżnionych zostało specjalnymi stypendiami burmistrza Kamiennej Góry za wyniki osiągnięte w pierwszym semestrze trwającego roku szkolnego. Aby otrzymać takie stypendium należy uzyskać średnią ocen co najmniej 5.0 lub wyróżniać się osiągnięciami sportowymi.

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w 29 marca 2019 roku w kamiennogórskim ratuszu burmistrz Janusz Chodasewicz złożył uczniom gratulacje i życzył kolejnych sukcesów. Podziękował też rodzicom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie tak zdolnej młodzieży.

W minionym semestrze najlepsze wyniki w nauce osiągnęli: Konrad Dąbrowski z Gimnazjum nr 2 (średnia 5.80) oraz Alicja Podwika z Gimnazjum nr 1 (średnia 5.47). Za wyniki sportowe wyróżnieni zostali młodzi pływacy: Kacper Kożuch i Radosław Kurzeja – obaj z Gimnazjum nr 2.

W związku z trwającą właśnie reformą edukacji i likwidacją gimnazjów są to już ostatnie roczniki nagrodzone w ten sposób – stypendia gimnazjalistom wręczone zostaną jeszcze tylko jeden raz – za II semestr bieżącego roku szkolnego. Na ostatniej sesji Rada Miasta jednogłośnie przyjęła jednak uchwałę ustalającą warunki przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych. Przyznawane one będą uczniom klas siódmych i ósmych po każdym semestrze. Stypendium naukowe otrzyma uczeń ze średnią ocen co najmniej 5.0 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Przewidziane są również stypendia sportowe i artystyczne. Stypendia naukowe i sportowe to 120 zł miesięcznie, wypłacane będą jednorazowa za cały pięciomiesięczny okres.

Lista stypendystów Burmistrza Kamiennej  Góry nagrodzonych za wybitne wyniki w nauce i sporcie osiągnięte w I okresie nauki w roku szkolnym 2018/2019:

Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze

Paulina Marczak 500 zł
Aleksandra Bogumiło 500 zł
Alicja Podwika 500 zł
Przemysław Chlipała 500 zł
Emilia Latuszkiewicz 500 zł
Vanessa Wierzbicka 500 zł
Roksana Zgłobicka 500 zł

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze

Konrad Dąbrowski 500 zł
Jessica Izer 500 zł
Piotr Maciaszek 500 zł
Adrian Szarkowski 500 zł
Kinga Wójcikowska 500 zł
Wiktoria Kapczyńska 500 zł
Julia Kłębczyk 500 zł
Kamil Nawrocki 500 zł
Zofia Niemira 500 zł
Nina Osińska 500 zł
Renata Potaczek 500 zł

Za wyniki sportowe

Kacper Kożuch 250 zł
Radosław Kurzeja 250 zł

Uroczystość zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment