Najem garażu w Kamiennej Górze

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Słonecznej w Kamiennej Górze

Przetarg odbędzie się 18.07.2024 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w kwocie 20,00 zł do 12 lipca 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że nie korzysta się z innego garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra, dowód wpłaty wraz z kserokopią aktualnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Kamienna Góra – oświadczenie, o jej prowadzeniu.

Bliższych informacji na temat przetargu, projektu umowy najmu oraz terminu oględzin garażu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 134.

Zobacz inne