Nagroda dla prezesa TBS Władysława Niemasa

W dniu 23 maja 2019 Władysław Niemas Prezes Zarządu spółki Towarzystwa Budownictwo Społecznego w Kamiennej Górze, za zrealizowany projekt przebudowy zabytkowych stajni i ujeżdżalni oraz ich adaptację i przystosowanie na cele mieszkaniowo – usługowe w Oławie, odebrał w Berlinie nagrodę przyznawaną w międzynarodowym konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Projekt zrealizowany w Oławie przez TBS w Kamiennej Górze, został wybrany jako najlepszy na świecie projekt mieszkaniowy 2019. Jury wyróżniło inwestycję, która jest szczególnym projektem łączącym rewitalizację zabytkowych budynków z 1895 roku z funkcjami mieszkaniowymi i społecznymi. … Czytaj dalej Nagroda dla prezesa TBS Władysława Niemasa