Nagroda dla prezesa TBS Władysława Niemasa

W dniu 23 maja 2019 Władysław Niemas Prezes Zarządu spółki Towarzystwa Budownictwo Społecznego w Kamiennej Górze, za zrealizowany projekt przebudowy zabytkowych stajni i ujeżdżalni oraz ich adaptację i przystosowanie na cele mieszkaniowo – usługowe w Oławie, odebrał w Berlinie nagrodę przyznawaną w międzynarodowym konkursie organizowanym przez niemiecki bank rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Projekt zrealizowany w Oławie przez TBS w Kamiennej Górze, został wybrany jako najlepszy na świecie projekt mieszkaniowy 2019.

Jury wyróżniło inwestycję, która jest szczególnym projektem łączącym rewitalizację zabytkowych budynków z 1895 roku z funkcjami mieszkaniowymi i społecznymi. W konkursie wyróżniane zostały przedsięwzięcia mieszkaniowe, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, czyli inwestycje np. szczególnie efektywne energetycznie, wartościowe społecznie czy promujące budownictwo wielopokoleniowe. Budynki powinny być ciekawe architektonicznie, dobrze zintegrowane z infrastrukturą miejską, nowoczesne i komfortowe dla mieszkańców. Istotne znaczenie ma również zagospodarowanie przestrzenne ich otoczenia.

KfW uznał, że projekt TBS w Kamiennej Górze, realizowany w Oławie spełnia te kryteria, jednocześnie rewitalizując wartościowy historycznie, ale także zdegradowany kompleks budynków.

Gratulujemy!

Share

Zobacz inne

2 Thoughts to “Nagroda dla prezesa TBS Władysława Niemasa”

  1. […] bank rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). O otrzymanej nagrodzie informowaliśmy tutaj. Otrzymana nagroda jest bardzo prestiżowa. Wcześniej nagroda została przyznana w Meksyku i […]

Leave a Comment