Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

14 lipca 2021 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Krzeszowie odbędzie się Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego w miejscowości Olszyny,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia “Uchwały solidarności z osobami LGBT+”,
– projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla miejscowości Janiszów,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra.

4. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2 obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Share

Zobacz również

Leave a Reply