Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 31 lipca 2020 roku o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy Kamienna Góra odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienna Góra (XXI).
Z uwagi na obecny stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów,
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Ptaszków,
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do Zasobu Gminy Kamienna Góra nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzeszowie,
– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Krzeszowie przy ul. Betlejemskiej.
3. Zamknięcie obrad.

Share

Zobacz również

Leave a Reply