Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

Wtorek, 21 czerwca 2022 roku zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, jako dzień niezwykły. To dziś szkoła otrzymała sztandar i imię Ireny Sendlerowej. W pierwszej części uroczystości nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i odczytanie aktu nadania Szkole Podstawowej w Pisarzowicach imienia Ireny Sendlerowej. Dyrektor Katarzyna Nawój odebrała z rąk sponsorów sztandar, który następnie przekazała uczniom. Dokonano również odsłonięcie obelisku wraz z tablicą pamiątkową, gdzie złożone zostały wieńce. Do kapsuły czasu przygotowanej przez Radę Rodziców włożono informacje dla przyszłych pokoleń przygotowane przez uczniów i nauczycieli. – Szkoła będzie miała … Czytaj dalej Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach