Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

Wtorek, 21 czerwca 2022 roku zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach, jako dzień niezwykły. To dziś szkoła otrzymała sztandar i imię Ireny Sendlerowej.

W pierwszej części uroczystości nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego i odczytanie aktu nadania Szkole Podstawowej w Pisarzowicach imienia Ireny Sendlerowej. Dyrektor Katarzyna Nawój odebrała z rąk sponsorów sztandar, który następnie przekazała uczniom. Dokonano również odsłonięcie obelisku wraz z tablicą pamiątkową, gdzie złożone zostały wieńce. Do kapsuły czasu przygotowanej przez Radę Rodziców włożono informacje dla przyszłych pokoleń przygotowane przez uczniów i nauczycieli.

– Szkoła będzie miała swoją tożsamość, nie będzie anonimowa. Patron wyznacza nam już, ale dalej będzie nas prowadzić przez wartości, które chcemy, aby były propagowane w naszej szkole. Takim cennym hasłem jest myśl, która również towarzyszyła Irenie Sendlerowej właściwie motto, które przekazał jej ojciec “Każdemu, kto tonie należy podać rękę! i myślę, że szkoła to jest takie miejsce, gdzie każdemu należy podać rękę – mówi dyrektor szkoły Katarzyna Nawój.

Druga część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowano m.in. program artystyczny. Tam społeczność szkolna odśpiewała hymn szkoły. Następnie wysłuchano przemówień laureatów Gminnego Konkursu Krasomówczego „Oblicza szlachetności. Czy warto pomagać innym?”. Zaprezentowano taniec z flagą, który przygotowali uczniowie klasy II. Głos zabrali absolwenci szkoły Maja i Michał, którzy opowiedzieli o zrodzeniu się pomysłu nadania szkole imienia. Obejrzano prezentację postaci Ireny Sendlerowej, którą przeplatały utwory muzyków Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze. Głos zabrali zaproszeni goście.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment