Naczelny rabin w Kamiennej Górze

W kamiennogórskim ratuszu gościł w miniony wtorek (10 stycznia) Michael Schudrich naczelny rabin Polski. Jego wizyta związana była ze sprawą dawnego cmentarza żydowskiego w Kamiennej Górze przy ul. Księcia Bolka.

Do spotkania doszło na prośbę rabina Schudricha, a uczestniczyli w nim, obok burmistrza Krzysztofa Świątka, kierownicy merytorycznie powiązanych ze sprawą wydziałów urzędu oraz kierownik jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Wojciech Kapałczyński. Wbrew wcześniejszym deklaracjom w spotkaniu nie uczestniczył Wojewoda Dolnośląski.

Krzysztof Świątek przedstawił swoje stanowisko w sprawie miejsca po byłym cmentarzu żydowskim, który, jak wynika z ustaleń i badań historycznych, w okresie II wojny światowej wykorzystywany był przez Niemców jako miejsce pochówku ofiar wojennych – przedstawicieli innych narodowości i wyznań. Burmistrz zapowiedział, że ze względu na liczne kontrowersje, jakie wzbudza ostatnio temat byłego cmentarza, w miejscu tym nie będą prowadzone żadne prace archeologiczne. Nie ma też planu ustawienia tam pomnika lub innego monumentu. Działania Miasta ograniczać będą się tu do utrzymywania czystości i porządku na terenie skweru. Ze stanowiskiem tym zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Towarzyszący rabinowi Schudrichowi Aleksander Gleichgewicht przewodniczący gminy żydowskiej we Wrocławiu przedstawił krótki, ale bardzo ciekawy rys historyczny dotyczący powojennej historii Żydów na Dolnym Śląsku. Jak przyznał Wojciech Kapałczyński, wiele z tych faktów nie było powszechnie znanych. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli też większą współpracę w przypadku działań obejmujących wspólną historię Żydów i Polaków na naszych terenach.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment