Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieców w Lubawce

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na rok 2020

Zadanie Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 3, w ramach realizacji programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zrealizowanej wymiany pieców węglowych oraz montażu nowych ekologicznych źródeł ciepła.

Wnioski można składać w terminie od 9 stycznia 2020 r. do dnia 10 lutego 2020 roku.

Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców, którzy zrealizowali wymianę systemu ogrzewania i spełniają wymogi formalne ubiegania się o dotację, Gmina Lubawka będzie ubiegała się o środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w programie priorytetowym pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego- Edycja II” .

Dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania służącego ochronie powietrza, związanego z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasę, na przyjazne środowisku źródła ciepła:

 1. kotły gazowe;
 2. kotły na olej lekki opałowy;
 3. piece zasilane prądem elektrycznym;
 4. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami (co najmniej dla 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ;
 5. włączenie do sieci cieplnych;
 6. OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe -służące zasileniu źródła.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Lubawka, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł;
 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 7.000,00 zł;
 3. w przypadku kotłowni zasilającejw ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań -jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów zgodnie z założeniami WFOŚiGW rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji programu.

Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka dla:

 1. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które nie kwalifikują się do programu czyste powietrze i które są: właścicielem, współwłaścicielami lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;
 2. wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;
 3. najemcy lokalu komunalnego.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w:

 1. Uchwale Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. Uchwale Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, w wyżej wskazanym terminie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 1) Urzędu Miasta Lubawka,  Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka.

W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi pod numerem telefonu 516-317-090 lub osobiście w pokoju nr 5 (parter).

Dokumenty do pobrania:

 1. zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej :

Uchwała Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawieUchwały Nr X/284/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubawka w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego;

 1. Dokumentacja wniosku o udzielenie dotacji

Zobacz inne

Leave a Comment