Nabór na stanowisko Referent w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Zapraszamy do składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.

Nazwa stanowiska pracy: Referent.

Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi oprogramowania: MS Word, MS Excel oraz urządzeń biurowych, prawo jazdy kategorii B, preferowane doświadczenie w pracy administracji samorządowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz przestrzeganie procedur udzielania zamówień wynikających z Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz procedur dotyczących zamówień wyłączonych spod przepisów Prawa Zamówień Publicznych w oparciu o Regulamin Wydatkowania Środków Budżetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000,00zł.

2. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym zamówień publicznych oraz zamówień o wartości do 130000,00zł.

3. Kontrola zgodności dokumentów wydatkowych z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

4. Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

5.Wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna -parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do dnia 19 marca2021 r.

Szczegóły w załącznikach

Zobacz inne

Leave a Comment