Na sprzedaż ogródki w Kamiennej Górze

Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 8 października 2020 r. na godz. 9:00 II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej: 

Nr 17/31 o pow. 203 m2 – cena wywoławcza – 6 900,00 zł. brutto, wadium 700,00 zł, 

Nr 17/35 o pow. 185 m2 – cena wywoławcza – 6 300,00 zł. brutto, wadium 630,00 zł, 

Nr 17/36 o pow. 213 m2 – cena wywoławcza – 7 250,00 zł. brutto, wadium 730,00 zł,. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 6 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) . 

 

Share

Zobacz również

Leave a Reply