Na sesji Rady Miasta Kamienna Góra o wymianie pieców

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 21 stycznia, radni wprowadzili zmianę do budżetu i zabezpieczyli w nim kwotę 528 586,26 zł na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach tej kwoty Miasto będzie ubiegać się o wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I terminie naboru (listopad 2017 r.), a nie zostali wtedy zakwalifikowani do udzielenia dopłaty z powodu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel oraz dla tych, którzy złożyli deklaracje do dnia 15 czerwca 2018 roku (łącznie 75 zgłoszeń).

Na ostatniej sesji Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 21 stycznia, radni wprowadzili zmianę do budżetu i zabezpieczyli w nim kwotę 528 586,26 zł na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W ramach tej kwoty Miasto będzie ubiegać się o wsparcie finansowe dla mieszkańców, którzy złożyli deklaracje w I terminie naboru (listopad 2017 r.), a nie zostali wtedy zakwalifikowani do udzielenia dopłaty z powodu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel oraz dla tych, którzy złożyli deklaracje do dnia 15 czerwca 2018 roku (łącznie 75 zgłoszeń).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment