Na pomoc kamiennogórskiemu biznesowi

W związku z epidemią koronawirusa kamiennogórscy przedsiębiorcy mogą wnioskować do samorządu o wsparcie.

Będzie ono obejmowało:

 • odroczenie płatności czynszu za lokal,
 • odroczenie płatności podatku od nieruchomości lub dzierżawy terenu
 • rozłożenie ww. opłat na raty, a w wyjątkowych sytuacjach umorzenie należności głównej albo odsetek.

O powstaniu Kamiennogórskiego Pakietu Pomocy dla przedsiębiorców zdecydował burmistrz Kamiennej Góry.

– Chcemy w ten sposób pomóc przetrwać ten trudny okres kamiennogórskim firmom z branż, które nagle straciły większość lub wszystkich klientów – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.

Z Pakietu Pomocy mogą skorzystać właściciele:

 • restauracji
 • kawiarń
 • punktów gastronomicznych
 • siłowni
 • fitness klubów
 • hoteli
 • biur podróży
 • salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 • księgarń
 • sklepów z odzieżą
 • salonów obuwniczych
 • sklepów ze sprzętem AGD.

Chcąc skorzystać z Kamiennogórskiego Pakietu Pomocy należy dostarczyć do urzędu miasta wymagane dokumenty. Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: sekretariat@kamiennagora.pl.

Dokumenty można też przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra. Pomoc w przygotowaniu wniosków można uzyskać telefonicznie pod numerem 75 64 55 101 lub 75 64 55 121.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).

Dokumenty do pobrania tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment