Na odrestaurowaną kapliczkę wróci figura Jezusa

Dobiegają końca prace renowacyjne kapliczki z Czadrowa (gm. Kamienna Góra). Po  oczyszczeniu powierzchni kamienia i przeprowadzonym spoinowaniu obiekt nabiera właściwego wyglądu. Po wielu latach na krzyżu kapliczki pojawi się również figura Jezusa. Znajdujący się w języku niemieckim napis na postumencie również zostanie poddany pracom konserwatorskim.

Przypominamy, że kapliczka wiele lat wcześniej została przewrócona przez szabrowników (obiekt postawiono na pochówku ofiar epidemii cholery), czego skutkiem było jej przełamanie. Murowany postument nie został wówczas prawidłowo zespolony z podstawą, przez co obiekt był przekrzywiony. Dodatkowo do spojenia nie użyto właściwych materiałów. Przy okazji prac konserwatorskich postanowiono to skorygować. Podstawa z inskrypcją została oddzielona od postumentu. Dwa elementy zostały oczyszczone i zostaną zespolone zgodnie ze sztuką.

Cały proces renowacji kapliczki jest prezentowany m.in. na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskakapliczka.wordpress com. Prace renowacyjne są finansowane ze środków własnych.

Przypominamy, że w miejscowości Czadrów jest to kolejny obiekt sakralny poddany renowacji. Jak przebiegał proces renowacji figury świętego Jana Nepomucena, można obejrzeć pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Share

Zobacz również

Leave a Reply