Muzealny Pociąg Specjalny

Dnia 7 kwietnia 2018 roku linią kolejową nr 298 – Sędzisław – Kamienna Góra odbyły się trzy kursy Muzealnego Pociągu Specjalnego, o czym informowaliśmy wcześniej. Na stację kolejową Kamienna Góra przyjechała lokomotywa parowa TKt48-18 z zestawem zabytkowych wagonów, która zabierała okolicznych mieszkańców na przejazd turystyczny. Wszystko to w ramach przyjazdu Muzealnego Pociągu Specjalnego Tkacz z Jaworzyny Śląskiej. Trzy kursy o nazwach Krosno, Len, Bolko nawiązywały do tego, co mocno kojarzy się z Kamienną Górą i okolicami. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Kolejnictwa na Śląsku i Urząd Miasta Kamienna Góra. Lokomotywa parowa … Czytaj dalej Muzealny Pociąg Specjalny