Montaż elementów małej architektury

Trwa montaż elementów małej architektury w obrębie ulicy Stefana Żeromskiego w Kamiennej Górze. Przypominamy, że przebudowano już m.in. nawierzchnię jezdni i chodników oraz wybudowano parking.
Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania związanego z rewitalizacją zdegradowanych obszarów – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Więcej o inwestycjach w regionie w tagach remonty.

Share

Zobacz również

Leave a Reply