Modernizacja zbiornika Bukówka

Zapraszamy do wywiadu z Ewą Kocembą – Burmistrz Miasta Lubawka, w sprawie projektu modernizacji zbiornika Bukówka.

Zbiornik Bukówka powstał w latach 1903−1907 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu tamy w przełomie Bobru przez Szczepanowski Grzbiet.
W latach 1978-1989 powiększono go przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej tamy, osłaniającej Miszkowice. W ten sposób utworzono jeden z najwyżej położonych w Polsce zbiorników zaporowych.

Wideo: Ryszard BizońShare

Zobacz inne

Leave a Comment