Misterium Męki Pańskiej

W dniu 8 kwietnia 2020 roku wypada Wielka Środa – w liturgii chrześcijańskiej czwarty dzień Wielkiego Tygodnia. Tego dnia Sanktuarium w Krzeszowie organizowało inscenizację Misterium Męki Pańskiej, nawiązującej do ostatnich dni Jezusa Chrystusa. Podczas inscenizacji wierni mogli poczuli atmosferę i okoliczności wydarzeń ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa, a także ludzki wymiar cierpienia, Jego i Jego Matki. Misterium Męki Pańskiej przygotowywało wierzących na przeżycie Wielkiego Tygodnia, który w tradycji kościoła katolickiego zaczyna się wydarzeniami Niedzieli Palmowej.

Niestety w tym roku, z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, wydarzenie nie zostało zorganizowane.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment