Mieszkaniec naszego regionu dowódcą Polskiego Kontyngentu w Iraku

Informujemy, iż dowódcą VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku został mieszkaniec naszego regionu – płk Mariusz Janikowski, który pochodzi z Lubania.

W styczniu br. na bazie infrastruktury 12 Brygady Zmechanizowanej odbyło się przedmisyjne szkolenie żołnierzy, którzy wylecą na VI zmianę do Iraku.

Obecnie płk Mariusz Janikowski obejmuje dowództwo Oddziału Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Zbrojnych RP stacjonującego w garnizonie Koszalin.

Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku (PKW Irak) to wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do udziału w działaniach wojennych w roku 2004. W kolejnych latach wykorzystywany w stabilizacji, szkoleniu sił bezpieczeństwa i zabezpieczenia logistycznego sił sojuszniczych. Drugi co do wielkości kontyngent wojskowy w operacji pokojowej i stabilizacyjnej wystawiony przez Wojsko Polskie w całej jego historii (w szczytowym okresie ok. 2500 żołnierzy).

Przypominamy, iż Mariusz Janikowski, jeszcze jako podpułkownik, dowodził również Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie na przełomie lat 2016-2017.

Fot. Jarek Adamek

Share

Zobacz inne

Leave a Comment