Mieszkanie w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 21,25 m2, położonego na II piętrze w wielorodzinnym budynku przy ul. F. Chopina 8 w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Cena lokalu mieszkalnego Nr 8 przy ul. F. Chopina 8 z 61/1000 udziałem we współwłasności wynosi: 49 100,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto do dnia 16.03.2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) .

Zobacz inne

Leave a Comment