Mieszkanie na sprzedaż w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 41,70 m2, położonego na parterze w wielorodzinnym budynku przy ul. Jeleniogórska 1 w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena w/w lokalu mieszkalnego z 74/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę: 65 500,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 000,00 zł do dnia 22 czerwca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Zobacz inne

Leave a Comment