Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 15,52 m2, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. 

Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena lokalu mieszkalnego z 22/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 28 500,00 zł brutto.   

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 900,00 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 64 55 133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości –2021).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment