Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 25,05m2 . W/w lokal mieszkalny położony jest na I piętrze (2 kondygnacji) w budynku Nr 5 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211.

Cena lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 z 3,5% udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę: 54 083,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 500,00 zł brutto do dnia 06.12.2019 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2019).

Share

Zobacz inne

Leave a Comment