Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Tkactwa, Wodociągi i Spółka Mieszkaniowa

Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Tkactwa otwarte z ograniczeniami. Wodociągi i Spółka Mieszkaniowa przygotowują się do złagodzenia ograniczeń i otwarcia na przyjmowanie petentów. Może to nastąpić w przyszłym tygodniu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8-18, a w środy 8 – 16. Czytelnicy są zobowiązani postępować z obowiązującymi zasadami higienicznymi: mieć zakryte usta i nos założone rękawiczki jednorazowe. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. W obu filiach oraz w głównej siedzibie biblioteki może przebywać maksymalnie po 1 osobie (poza pracownikami). Zamknięty do odwołania został wolny dostęp do księgozbioru.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze liczba zwiedzających w jednym czasie została ograniczona do 10 osób. W muzeum obowiązuje nakaz zasłaniana nosa i ust, dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek. Podczas zwiedzania należy zachować dystans 2 metrów od innych osób. Zabezpieczone zostały punkty kasowe i informacyjne. Pracownicy wyposażeni są w: maski, przyłbice ochronne, rękawiczki. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku 8.30-15.30 oraz soboty 9.40-15.00.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kamiennej Górze przygotowuje się do przyjmowania petentów. Powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu. Zostanie otwarta kasa i biuro sprzedaży. Do swych obowiązków powrócą też inkasenci odczytujący wodomierze, odczyty nie będą wówczas przyjmowane telefonicznie. W siedzibie przedsiębiorstwa będą obowiązywały zasady: przestrzegania higieny i zachowania dystansu.

Spółka Mieszkaniowa też przygotowuje się do przyjmowania interesantów w przyszłym tygodniu. Równocześnie w budynku będzie mogło przebywać maksymalnie 10 osób. Będą tam obowiązywały zasady: przestrzegania higieny i zachowania dystansu.

Zobacz inne

Leave a Comment