Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W ZSZiO odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W obchodach udział wzięli opiekunowie, osoby niepełnosprawne, rodzice oraz zaproszeni goście.

W tym uroczystym dniu dzieci przygotowały występ artystyczny, w którym wystąpił m.in. zespół “My i Wy” złożony z uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących, jak również uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs plastyczny “Dbam o swoje zdrowie psychiczne, akceptuję, pomagam”. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Katarzyna Bednarz, drugie Wiktoria Celińska, trzecie Marcelina Kwiecińska. Zostały również wyróżnione prace Elżbiety Lisowskiej i Damiana Kuklisa.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych dają możliwość zwrócenia uwagi na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Jest to doskonała okazja, by rozejrzeć się wokół i zauważyć, że osoby niepełnosprawne są i żyją wśród nas. Uśmiechają się, czują, mają swoje marzenia i pragnienia.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W 2006 roku została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.Share

Zobacz inne

Leave a Comment