Międzynarodowa kampania ,,Biała wstążka”

Kamienna Góra włącza się w międzynarodową kampanię ,,Biała wstążka”.

25 listopada 2017 r. rusza kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy dla miasta Kamienna Góra oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy współpracy przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która potrwa 16 dni, tj. do 10 grudnia 2017 r.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania zrodziła się w Kanadzie w 1991 r. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a koniec kampanii przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Celem kampanii jest rozpowszechnianie w Naszym mieście idei „Białej Wstążki” poprzez wyrażenie: Stop przemocy wobec Kobiet. W tym okresie zachęcać będziemy wszystkich mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Główna akcja zaplanowana jest na 27 listopada br. i będzie odbywała się na ulicach miasta. Młodzież szkolna będzie zachęcała mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Scenariusz wydarzenia obejmuje ponadto rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążek mężczyznom na kamiennogórskim rynku (godz. 13.30-15.00). Między 25 listopada i 10 grudnia w ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Akcję poprzedzi szeroko zakrojona kampania informacyjna, która obejmie pojawienie się plakatów w lokalnych instytucjach na terenie Gminy Miejskiej oraz informacje dostępne w mediach. Chcemy, by w tej akcji uczestniczyli nie tylko eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też społeczność lokalna, ponieważ problem przemocy dotyczy nas wszystkich. Poprzez podjęte działania pragniemy zwiększyć świadomość społeczną na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczania jej skutków oraz społeczną wrażliwość w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie.Share

Zobacz inne

Leave a Comment