Miasto wyremontuje targowisko

Miejskie targowisko przy ul. Staszica w Kamiennej Górze czekają duże zmiany. Miasto pozyskało właśnie dofinansowanie na jego gruntowną przebudowę

W ramach remontu wykonane zostaną wszelkie niezbędne prace ziemne – odwodnienie, instalacje, przyłącza. Część powierzchni handlowych zostanie zadaszona. Powstanie też budynek handlowy oraz socjalny z toaletami. Wybudowany zostanie mur oporowy, a całość otoczona będzie ogrodzeniem. Wjazd i wejście odbywać będą się przez nowe bramy, a na wyższy poziom poprowadzą nowe schody. Nawierzchnia całego targowiska przykryta zostanie płytami betonowymi.

Będzie to znacząca poprawa funkcjonalna, użytkowa i wizerunkowa największego targowiska w regionie. Dostosowane zostanie w ten sposób do nowoczesnych standardów tego typu obiektów w Europie. Komfort odczują wszyscy korzystający z kamiennogórskiego targu, zarówno kupujący, jak i sprzedający.

W planie jest również remont dwóch sąsiednich parkingów. Na ten cel Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach osobnego projektu, obejmującego przebudowę infrastruktury wokół zlokalizowanych obok podziemi ARADO.

Całkowity koszt remontu targowiska wyniesie niemal 1,6 mln zł. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Miasto otrzyma niecały milion. Pozostałe 600 tys. pokryte zostanie ze środków budżetowych. Z nowego targowiska po remoncie korzystać będziemy od początku 2019 r.Zobacz inne

Leave a Comment