Maszt telekomunikacyjny

Na zapytania dotyczące postawionego masztu w Czadrowie, niedaleko ul. Korczaka w Kamiennej Górze (droga do DCR) informujemy, że jest to maszt telekomunikacyjny firmy Orange. Maszt został zainstalowany na prywatnej działce. Właściciel działki wyraził na wspomnianą inwestycję zgodę. W ubiegłym roku prowadzone było postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na budowę inwestycji. Właściciele działek przyległych otrzymali taką informację. Nikt nie wyraził sprzeciwu. Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym była również zamieszczona w ubiegłym roku na tablicach ogłoszeń w miejscowości Czadrów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment