Marzena Machałek wiceministrem edukacji

Dnia 10 marca 2017 roku Premier Beata Szydło powołała Panią Marzenę Machałek na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nowa wiceminister edukacji przejmie obowiązki Pani Teresy Wargockiej.

Marzena Machałek pochodzi z naszego regionu, urodziła się 29 sierpnia 1960 roku we Wrocławiu. Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim w 1992 roku, a także ukończyła studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania.
W latach 1998-2002 pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze.
Od 1983 do 2006 roku pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Od 2006 roku pełniła funkcję dolnośląskiego wicekuratora oświaty.

W Sejmie zasiadała w: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Ustawodawczej. Od 2016 roku zaangażowana w działania na rzecz reformy edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zobacz inne

Leave a Comment