Marciszów rozpoczął projekt „Ferie z ekonomią”

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie ruszył projekt „Ferie z ekonomią 3”. W tym roku do projektu zakwalifikowały się tylko 4 szkoły z Dolnego Śląska.

„Ferie z ekonomią”  to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości skierowane do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie.

W ramach projektu uczniowie ZSP w Marciszowie odbędą dwie wycieczki dydaktyczne: 12 lutego do Wałbrzycha, do banku komercyjnego Pekao oraz 13 lutego do NBP we Wrocławiu, gdzie poznają historię pieniądza i zwiedzą podziemny skarbiec banku.

Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy, który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii.

Nauczycielem prowadzącym i realizującym zajęcia projektowe jest mgr Anetta Płaszewska, a koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy jest Pani Monika Wąsowska.
Zajęcia z Panią Anettą prowadzi w parze Krzysztof Bednorz student 2 roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Zobacz inne

Leave a Comment