Marciszów przyjął budżet na rok 2020

Podczas XIII Sesji Rady Gminy Marciszów, która odbyła się 30 grudnia br., radni przyjęli projekt budżetu na rok 2020. Podczas głosowania 11 radnych było za, 3 było przeciw, 1 się wstrzymał.

Projekt budżetu zakłada 21 965 054 zł po stronie dochodów i 20 027 685 zł po stronie wydatków.

Zobacz inne

Leave a Comment