Marciszów podsumował inwestycje na terenie gminy

Urząd Gminy Marciszów podsumował inwestycje gminne zrealizowane w 2021 roku, które opiewały na kwotę ponad 3 mln złotych.

Większość z wykonanych inwestycji prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj. Można je również obejrzeć na stronie Urzędu Gminy tutaj, a są to:

1. Utwardzono betonową kostką plac w centralnym miejscu Sędzisławia. Koszt inwestycji 28 614,10 zł.

2. Zakupiono nowy ciągnik marki MTZ 1221.3. z napędem na 4 koła o mocy 136 KM oraz nową posypywarkę i pług do odśnieżania. Wartość zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym i sprzętem do zimowego utrzymania wyniosła około 280 000,00 zł. Środki na zakup nowoczesnego traktora i sprzętu pochodziły z budżetu gminy.

3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia dróg Gminy Marciszów na łączną kwotę 491 844,00 zł. Tam, gdzie nie udało się podłączyć lamp zasilanych energią elektryczną z sieci, podłączono lampy zasilane ogniwami fotowoltaicznymi. Modernizację i rozbudowę wykonano w Marciszowie (ul. Sołecka i ul. Nadrzeczna), Domanowie (droga w kierunku Pastewnika – do stacji kolejowej; lampy fotowoltaiczne – plac przykościelny), Nagórniku (droga dojazdowa od strony Domanowa), Pastewniku (przysiółek Witomin), Sędzisławiu (droga od strony Marciszowa – przed i za wiaduktem; lampy fotowoltaiczne), Ciechanowicach (lampy fotowoltaiczne – przed wiaduktem i nasypem kolejowym kierunek Płonina – budynek nr 70, budynek nr 154 – stary młyn, budynek nr 3), Wieściszowicach (lampy fotowoltaiczne – plac zabaw), Świdniku (lampy fotowoltaiczne przy przystanku autobusowym, przez mostki nad rzeką Świdna, przejazd kolejowy) i Pustelniku (lampy fotowoltaiczne – plac przy szkółce roślin).

4. Zamontowano progi zwalniające w Marciszowie na ul. Słonecznej, a co za tym idzie, zmieniono organizację ruchu przez wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na terenie całego osiedla mieszkaniowego. Koszt montażu dwóch progów zwalniających wraz z oznakowaniem wyniósł 9 761,00 złotych.

5. Przebudowano drogę gminną nr 114443D w miejscowości Ciechanowice. Przebudowany został odcinek drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i stacji kolejowej. Koszt inwestycji wyniósł 490 584,00 złotych. Pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 294 350,58 zł. Środki własne z budżetu gminy Marciszów to 196 233,72 zł.

6. Wyremontowano drogę gminną w Sędzisławiu. Droga na dawnym terenie kolejowym, przejętym przez gminę Marciszów, o długości ponad 500 m. Koszt jej remontu to 480 000,00 złotych.

7. Przebudowano drogę transportu rolniczego i dojazdową do drogi krajowej nr 5 w Marciszowie, przy posesji nr 18. Koszt jej przebudowy to 209 486,00 zł, do której udało się pozyskać dofinansowanie na kwotę 54.432,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

8. Kolejna droga w Marciszowie to droga, która połączyła plac parkingowy przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP z drogą krajową nr 5. Droga również posiadała nawierzchnię gruntową. Wartość inwestycji wyniosła 258 665,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji to 109 166,00 zł.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej w Sędzisławiu na działkach nr 474/2 i 473. W ramach tej inwestycji ułożono nową nawierzchnię asfaltową i wykonano pobocze na kwotę 135 000,00 złotych.

10. Przebudowa drogi gminnej w Marciszowie, pomiędzy ulicami Główną a Spółdzielczą. Wartość inwestycji 81 000,00 złotych.

11. Wykonano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w Świdniku z estradą i niezbędnym zapleczem. Koszt wykonania dokumentacji 24 900,00 zł.

12. Urząd Gminy Marciszów wzbogacił się o kolejny nowy pojazd. Samochód marki Dacia Duster został osobiście odebrany z salonu we Wrocławiu przez Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika. Nowy Duster w wersji Celebration, zasilany gazem, zastąpił wysłużonego Opla Zafirę, który został wystawiony na sprzedaż. Wartość zakupu ponad 65 000,00 zł.

13. Przekazano Przychodni Rodzinnej w Marciszowie sprzęt medyczny o wartości ponad 22 000,00 zł. Wśród którego znalazły się dwa rejestratory EKG oraz defibrylator AED.

14. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Marciszowie przekazano sprzęt komputerowy o wartości 2 050,00 złotych.

15. Wykonano prace przy czyszczeniu i odtwarzaniu rowów melioracyjnych w Świdniku. Prace te zostały wykonane własnym zespołem ludzi i sprzętem gminnym. Między innymi zakupioną nową koparko-ładowarką.

16. Wykonano i zamontowano nową bramę prowadzącą na cmentarz w Sędzisławiu za 6 000,00 zł.

17. Zakupiono i zamontowano nowe elementy na plac zabaw w Ciechanowicach oraz wybudowano nowy plac zabaw dla dzieci w Wieściszowicach, to wydatki rzędu 100 000,00 złotych.

18. Przekazano Komendantowi Powiatowemu Policji w Kamiennej Górze 30 testerów Drug Wipe 6S o wartości blisko 2 700 zł na wykrywanie obecności narkotyków w ludzkim organizmie.

19. Przekazano OSP w Świdniku przez PSP w Kamiennej Górze samochód wsparcia technicznego.

20. Zakupiono i zamontowano nowy witacz gminy 6 642 zł.

21. Wymieniono stare, zniszczone wiaty przystankowe w Marciszowie przy ul. Głównej i Księcia Bolka I oraz w Pastewniku. Zakup, montaż i wykonanie trzech płyt betonowych to koszt 36 460,00 zł.

22. Utwardzono kostką betonową plac o pow. 200m² przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Domanowie o wartości 57 000,00 złotych.

23. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy postawiono nowy maszt telefonii cyfrowej Orange w Domanowie.

24. Zakończono prace remontowe w siedzibie OSP Marciszów, w wyniku których wymieniono wszystkie drzwi, częściowo ocieplono garaż, wykonano podjazd oraz szereg innych prac związanych z polepszeniem warunków pracy strażaków. W zdecydowanym stopniu zwiększyła się efektywność działań, znacznie usprawniły się wyjazdy do akcji gaśniczych i ratunkowych.

25. Przy współpracy z powiatem kamiennogórskim udało się wykonać remont cząstkowy fragmentu nawierzchni przy ul. Włókienniczej w Marciszowie oraz przebudować drogę powiatową w Ciechanowicach. Koszt inwestycji 304 058,00 zł. Inwestorem przedsięwzięcia był powiat kamiennogórski.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment