Marciszów podpisał umowę na odbieranie odpadów w 2022 roku

Umowę na wywóz śmieci podpisali wójt Wiesław Cepielik i prezes firmy COM-D z Jawora Roman Krosnowski. Przypominamy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. zostało wyłonione w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Marciszów na 2022 rok.

Harmonogram wywozu odpadów:

Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów odbierane są z częstotliwością – 1 raz na dwa tygodnie.

Segregowane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów odbierane są z częstotliwością: papier + plastik 2 razy w miesiącu, szkło – 1 raz w miesiącu.

BIO” – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie – z uwzględnieniem, że w okresie od kwietnia do października odbiór będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.

Odpady zmieszane zbieramy do pojemników metalowych, czarnych lub ciemnozielonych; szkło powinniśmy segregować i składać w ogólnodostępnych pojemnikach z napisem szkło; plastikowe odpady opakowaniowe, które segregujemy jako frakcję suchą, składamy w ogólnodostępnych koszach na plastik i papier lub w workach koloru żółtego, odpady „bio” zbieramy do worków koloru brązowego.

Więcej informacji z gminy Marciszów prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment