Mam PIT 37 i co dalej? Rady dla podatnika

PIT 37 to jeden z najpopularniejszych formularzy, po który rok w rok sięgają Polacy. Jest on dedykowany osobom, których dochody rozliczane są przez płatników, a ich źródłem jest najczęściej umowa o pracę bądź umowy cywilnoprawne. Jak prawidłowo wypełnić PIT 37? Oto kilka porad dla podatnika.

Rozliczenie PIT – samodzielnie czy wspólnie?

Na początek warto zastanowić się, czy pit 37 2022 będziemy składać wspólnie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy samodzielnie. Prawo do wspólnego rozliczenia mają małżonkowie, pomiędzy którymi nie została zawarta rozdzielność majątkowa. Co więcej, dochody obojga podatników muszą być rozliczane według skali podatkowej. Tymczasem jako osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się osoba niepozostająca w związku małżeńskim (panna/kawaler, wdowa/wdowiec), jeśli pociecha rzeczywiście wychowywana jest przez jedną osobę. Prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem mają również osoby, których małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Wykazywanie dochodów w PIT 37

W formularzu PIT 37 wykazujemy wszystkie dochody, które osiągnęliśmy w danym roku podatkowym, jeśli:

  • nie były one zwolnione z opodatkowania,
  • rozliczane były za pośrednictwem płatników.

W poszczególnych kolumnach należy rozdzielić dochody na te, które były uzyskane na mocy:

  • umowy o pracę,
  • umów cywilnoprawnych,
  • rent czy emerytur.

Wszystkie dochody, które uzyskaliśmy z jednego źródła, łączymy ze sobą. Nie ma natomiast możliwości łączenia dochodów przykładowo z umowy o pracy i umowy zlecenia. Niemniej jednak, bez względu na to, ile źródeł dochodów w danym roku podatkowym posiadaliśmy, składamy jeden formularz.

Ulgi w PIT 37

Podatnicy, którzy składają PIT 37, mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Wśród nich wymienia się najczęściej:

  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę z tytułu przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych,
  • ulgę z tytułu krwiodawstwa.

Ulgi podatkowe mogą obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź zmniejszać bezpośrednio wysokość podatku. Co ważne, aby z nich skorzystać, musimy dysponować stosowną dokumentacją. Załączanie jej nie jest konieczne, jednak w razie kontroli podatnik ma obowiązek przedstawić wymagane dokumenty.

Do kiedy złożyć formularz?

Prawidłowe wypełnienie PIT 37 to dopiero połowa sukcesu, bowiem musimy jeszcze wysłać formularz w ustawowym terminie. W 2022 roku mamy na to czas aż do 2 maja, jednak nie warto zostawiać wysłania deklaracji na ostatnią chwilę. Podatnik może udać się osobiście do urzędu skarbowego i tam złożyć zeznanie, jednak zdecydowana większość z nas rozlicza się przez internet. W takim przypadku musimy pamiętać o pobraniu urzędowego potwierdzenia odbioru, które zaświadcza, że złożyliśmy deklarację w terminie. Podatnicy, którzy składają wyłącznie PIT 37 i nie wywiążą się ze swojego obowiązku podatkowego, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wszystko dlatego, że program Twój e-Pit automatycznie zatwierdzi ich zeznanie w terminie podatkowym.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment